TEOG'da daha fazla soru çözen bir adım öne çıkar

Yanlış cevapların doğru cevap sayısını etkilemediği TEOG’da her testten olabildiğince çok soru çözen öğrenci bir adım öne çıkacak. Bu yüzden öğrencilerin yeterince başarılı olmadığı testlerde bile soruları doğru yanıtlamaya çalışmaları önem taşıyor. Sınava az bir süre kala, yeni ders ve konu çalışarak özümsemek zor olacağı için testlere yönelik pratik çözümler üretmek tercih edilebilir.

Bahçeşehir Eğitim uzmanları, her testte nasıl sorular olacağını ve doğru cevaba ulaşabilmek adına kullanılabilecek yöntemleri TEOG’a girecek öğrencilerle paylaştı...

TÜRKÇE: Paragrafta soru kökü iyi okunmalı

Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural: Yazım kuralları ve noktalama işaretleri ile dil bilgisi sorularında bir ek ya da sözcük anlamı, büyük ölçüde etkilediğinden yine analiz yaparak ilerlemek hem dikkatsizliği engelleyecek hem de cevaptan emin olunmasını sağlayacaktır. Bu sınavda da soru dağılımının ağırlıklı olarak okuma-anlama becerisini ölçen sorulardan oluşacağını düşünerek öğrencilerimize şu hatırlatmalarda bulunabiliriz: Paragraf sorularını anlayabilmek için öncelikle soru kökü iyi okunmalı, bu doğrultuda verilen paragrafların konusundan hareketle ve anahtar kelimeler üzerinden metin çözümlemesi yapılmalıdır. Sözcükte anlam konusunda ise mecaz anlamla ilgili sorularda verilen sözün gerçek anlamından hareketle çıkarımda bulunmak gerekir. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerinde günlük hayatta yapılan hatalı kullanımlardan kaçınarak çözüm yapılmalıdır.

MATEMATİK: Çok adımlı işlem soruları çıkabilir

Matematik Bölüm Başkanı Alaattin Gülmez: 2. TEOG’da, 1. sınavındaki konulardan 3-4 soru çıkacağını düşünmekteyiz. Bilindiği üzere müfredat değişikliği ile bazı konular çıkarılmış, bazı konuların da kazanım içerikleri yenilenmiştir. Talim Terbiye Kurulu’nun yayımladığı öğretim programına dikkat edilerek yenilenen kazanımların farkında olunmalı ve öğrenciden, bu kazanımlar doğrultusunda hangi becerilerin gerçekleşmesinin istendiğine dikkat edilmelidir. “Matematik okur-yazarlığı” becerisinin de sorgulanması beklentilerimiz arasındadır. Yeni kazanımların farkında olunması, soruların anlamlı şekilde okunarak anlaşılması ve çözüm adımlarının ona göre geliştirilmesi gerekir. Soruların yarısından fazlasında çok adımlı işlemler olabilir. Sorularda verilenlerin ve istenenin ne olduğuna dikkat edilmelidir.

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Nutuk’ta geçen kelimeleri iyi öğrenin

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel: Bugüne kadar yapılmış TEOG soruları ve MEB’in paylaştığı sınav kazanım çizelgesi doğrultunda, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait soruların çoğunluğunun “Ya İstiklal Ya Ölüm”, “Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar “ ve “Atatürkçülük” ünitelerinden geleceği beklenmektedir. “Bir Kahraman Doğuyor” ve “Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler” ünitelerinden de soru gelebileceği için sınavdan önce bu iki üniteye ait konuların tekrarının yapılması faydalı olacak. Ayrıca “Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar” ve “Atatürkçülük” ünitelerinin birbirini tamamlayan üniteler olduğu da unutulmamalıdır. Sınav konularının içeriği düşünüldüğünde sorularda Atatürk’ün sözlerinden yola çıkarak istenen yorumlar, yapılan inkılapların alan eşleştirmesi, milli birlik ve beraberlik anlayışı, durum sonuç ilişkisi, yapılan antlaşmalar ve maddelerinin yorumlanması gibi yorum gücünü kullandırmaya yönelik sorular gelebilir. “Milli egemenlik”, “ulusal irade”, “egemen devlet anlayışı” gibi terimleri bilen öğrenciler sorunun kendilerinden ne istediğini anlayacak ya da bu terimler seçeneklerde geçiyorsa doğru seçeneğe ulaşabilecektir. Örneğin Onuncu Yıl Nutku’nda geçen “mamur”, “bahtiyar”, “muvaffakiyet”, “kafi” gibi. Geçtiğimiz senelerdeki çıkmış sınav sorular incelendiğinde bu sene de sorulması beklenen İzmir İktisat Kongresi, Maarif Kongresi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Tekalif-i Milliye Emirleri, Ankara’nın Başkent Olması ve Kurtuluş Savaşı Eserleri konuları üzerinde öğrenciler özellikle durmalıdır. Son tekrarlarımızda öğrencilerimiz konu tekrarlarının yanında soruları çözerken öncelikle soru köklerini okuyup olumlu, olumsuz, hangisidir, değildir ya da yanlıştır gibi uyarıcılara özellikle dikkat etmelidir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Umre ile hac arasındaki farkları öğrenin

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan: Testteki katsayı puanı 2 olarak hesaplanacak. Öğrenciler; Kader ve Kaza, Zekât, Hac, Kurban İbadeti, Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar, Kur’an’da Akıl ve Bilgi, İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar ünitelerinin tamamından sorumlu. Haccın yapılış sırası, umre ile hac arasındaki farklar, zekâtın kimlere verileceği gibi bilgi sorularında soru kökündeki olumlu ve olumsuz ifadelere dikkat edilmeli. Öğrenciler verilen ayet, hadis ve olayı çok iyi yorumlayarak, iki şık arasında kalındıklarında metni tam karşılayan bilgi ya da yorumu tercih etmeli. Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar ünitesi ile ilgili gelen güncel hayattan örnekler, Peygamberimizin hayatında yaşanan olaylarla karşılaştırarak düşünülmelidir.

FEN BİLİMLERİ: Deney soruları ön planda olacak

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün: Öğrenciler,2016-2017 öğretim döneminde TEOG’a ilk defa dahil edilen Işık ve Ses ünitesinin Işık konusundan ve Yaşamımızdaki Elektrik ünitesinin ilk dört kazanımından sorumlu olacak. Maddenin Halleri ve Isı ünitesinin kazanımları ile ilgili sorularda, tablo ve grafik soru tarzlarının ağırlıklı olarak sorgulanacağı düşünülmekte. Bu tip soruların çözümü için grafik ve tabloları iyi analiz etmek gerekli. Canlılar ve Enerji İlişkileri ünitesiyle ilgili deney sorularının ön plana çıkacağını tahmin ediyoruz. Deney soruları genel olarak çıkarım gücünü kontrol eder. Bu sorularda deneye göre çıkarım yapılması istendiğinde tüm ifadeler doğru olsa bile sadece deney sonuçlarının istenilen cevap olduğu unutulmamalı. Deneysel değişkenlerin kullanıldığı sorularda değişkenler iyi anlaşılmalıdır. Modelleme yapılarak sorulan sorularda model konu kazanımlarıyla ilişkilendirilmelidir. Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesinde yer alan Türkiye’de Kimya Endüstrisi konusu da ilk defa sorgulanacak konular arasında.

YABANCI DİL: Okuma parçası belirleyici olacak

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Orçun Barış: Sınavın ağırlıklı olarak “İletişim, İnternet, Spor, Turizm ve Günlük Yaşam”gibi temalar üzerinden hazırlanacağını düşündüğümüzde, beklentilerimiz kelime ve kelime gruplarının karşılıklı konuşma ve boşluk doldurma soruları ile sınanacağı yönünde. Ayrıca tablo ve okuma parçası içeren soruların belirleyici düzeyde sorulardan oluşacağını ve bu sorularda özellikle kişiler ile olaylar arasındaki ilişkilere dayanan soruların bulunacağını öngörmekteyiz. Öğrencilerimiz, bu tarz sorularda farklı ünitelere ait kazanımların tek bir paragraf veya tabloda sorgulanabilme ihtimali, göz ardı etmemeli. Yaklaşan sınav sürecinde, yabancı dil ediniminin sarmal yapısını ve 1. Dönem işlenen ünitelerden de soru gelme olasılığını göz önünde bulundurarak öğrencilerin sadece 2. Dönem ünitelerinden değil sene başından itibaren işlenen tüm ünitelerden tekrar yapmaları faydalı olacaktır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.